HISTORIE

Baggrunden for stiftelsen af FYO var en beslutning i Sundhedsstyrelsens specialistnævn i 1981, hvor man oprettede et samlet grundspeciale (onkologi) til varetagelse af både strålebehandling og medicinsk kræftbehandling. De to faglige organisationer Dansk Selskab for Onkologi (DSO) og Dansk Selskab for Medicinsk Onkologi (DMO) havde indtil da været præget af intern uenighed, om hvorvidt den ikke-kirurgiske kræftbehandling skulle opdeles i to specialer, et radioterapeutisk og et medicinsk-kemoterapeutisk speciale.

I 1983 førte en gruppe onkologers  ønske om et forum til varetagelse af deres interesser til grundlæggelsen af FYO med stiftende generalforsamling 10. juni 1983. Der var allerede fra begyndelsen tætte relationer mellem FYO og DSO, og der har tit været sammenfaldende interesser med hensyn til uddannelse og udvikling af specialet onkologi, hvor man har arbejdet for et samlet onkologisk speciale. I 2004 blev det samlede onkologiske speciale en realitet. Som en naturlig konsekvens heraf blev DSO og DMO  nedlagt og Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) stiftet.

Ét af FYO’s formål er at forbedre den onkologiske uddannelse både gennem forbedringer af speciallægeuddannelsen og gennem tilbud om kursusaktiviteter. FYO støtter en struktureret centerfunktion med samling af de forskellige lægefaglige specialer, som deltager i kræftbehandling.  Med nedlæggelsen af DSO og DMO- og stiftelsen af det fælles selskab DSKO er det oprindelige formål med FYO bortfaldet, og i dag er de væsentligste aktiviteter at deltage aktivt i at forbedre uddannelsen og arbejdsmiljøet for yngre onkologer. Derfor er FYO repræsenteret i DSKO’s bestyrelse og i DSKO’s Uddannelsesudvalg, Ansættelsesudvalg, og Mødeudvalg mv. FYO er dog en selvstændig forening, som er organisatorisk uafhængig af DSKO.  FYO arrangerer 1-3 kurser årligt. Målgruppen er fortrinsvis foreningens egne medlemmer, som strækker sig fra læger ansat i introduktionsstilling til speciallæger i afdelingslægestillinger. Kurserne er desuden åbne for yngre læger, der arbejder på afdelinger med relationer til onkologien.  Kurserne er primært arrangeret af FYO selv eller i samarbejde med andre specialers orginasationer, uafhængigt af industrielle sponsorater.

Onkologiens baggrund i Danmark
Kirurgi var indtil starten af sidste århundrede den eneste behandling for kræft. Røntgenudstyr til kombineret diagnostisk og terapeutisk brug blev installeret på danske sygehuse fra slutningen af 1800-tallet til starten af 1920’erne. Via introduktion af behandlingen med Radium blev den første Radiumstation etableret i 1913 i København efterfulgt af tilsvarende centre i Århus og Odense.     Onkologien i Danmark er således udsprunget af radiologien, der blev anerkendt som et selvstændigt speciale i 1921. Uddannelsen krævede udover den grundlæggende diagnostiske del et års ansættelse på en radiumstation. Det var derfor diagnostiske/terapeutiske radiologer, der prægede specialet frem til begyndelsen af 1960’ere. Specialet terapeutisk radiologi blev oprettet i 1950, men først i slutningen af 60’erne indførte man obligatorisk undervisning som led i speciallægeuddannelsen. I 1970 nedsatte Dansk Selskab for Terapeutisk Radiologi, – senere Dansk Selskab for Onkologi (DSO) – et permanent uddannelsesudvalg. De første kursusstillinger blev besat i 1974.

Kemoterapi blev indført i begyndelsen af 1960’erne og fik tiltagende betydning for den samlede onkologiske behandling på landets radiumstationer. Dansk Selskab for Medicinsk Onkologi (DMO) blev oprettet som et interesseområde indenfor intern medicin og som følge heraf debatteredes  det i 1970’erne, under hvilke former kemoterapien skulle integreres i specialet. Disse overvejelser førte i 1980 til en beslutning om at bibeholde terapeutisk radiologi (senere onkologi) som et selvstændigt speciale med eget uddannelsesforløb. Uddannelsesreglerne var beskrevet i Indenrigsministeriets bekendtgørelse om uddannelse til speciallæge (januar 1983). I forbindelse med revisionen af reglerne for speciallægeuddannelserne i 1987 blev det igen diskuteret, hvorvidt den ikke-kirurgiske kræftbehandling skulle opdeles i medicinsk onkologi (som et intern medicinsk sub-speciale) og radioterapi. Indenrigsministeriet og Sundhedsstyrelsen besluttede at bibeholde et integreret grundspeciale til varetagelse af den ikke-kirurgiske kræftbehandling og som følge heraf ændredes navnet på dette speciale fra terapeutisk radiologi til onkologi.  Begge behandlingsmodaliteter – kemoterapi og strålebehandling – blev primært givet på de fem centerafdelinger, men i forbindelse med omstrukturering havde flere amter oprettet decentrale afdelinger til varetagelse af medicinsk onkologisk behandling.

I 1991 nedsatte Sundhedstyrelsen bl.a. på opfordring fra DSO  en arbejdsgruppe, der skulle udforme en redegørelse om den fremtidige tilrettelæggelse af onkologisk virksomhed (1994). Arbejdsgruppen udarbejdede en skitse til en fremtidig speciallægeuddannelse, som beskrev et forslag til en fælles uddannelse for onkologer og intern medicinere med interesse for onkologi. Dette uddannelsesforslag skulle sikre, at alle der blev ansat på centrale eller decentrale onkologiske afdelinger, havde en ensartet speciallægeuddannelse, men med mulighed for forskelligt indhold og med forskellig efteruddannelse. Forslaget blev godkendt af både DSO og DMO, men blev dog afvist af specialistnævnet i Sundhedsstyrelsen.

Bestræbelserne på at samle onkologien i Danmark fortsatte og efter et grundigt forarbejde blev DSO og DMO i foråret 2004 enige om en fælles uddannelse til speciallæge i klinisk onkologi. I maj 2004 blev DSO og DMO nedlagt og et fælles selskab i stedet stiftet i form af Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO). I dag varetages radioterapien på sygehusene i Ålborg, Vejle, Odense, Rigshospitalet, Herlev, Næstved og Aarhus samt på en satellitafdeling i Herning. Der findes desuden onkologiske enheder, hvor der gives medicinsk kræftbehandling, i Esbjerg, Herning, Hillerød, Næstved, Roskilde, Sønderborg.

I 2020 blev FYO som et af de første selskaber for yngre læger medlem af Lægevidenskabelige Selkaber (LVS).

TIDLIGERE BESTYRELSER

Marianne Vogsen
Morten Horsholt Kristensen
Kristine Wiborg Høgsbjerg
Caroline Brenner Thomsen
Troels Dreier Christensen
Anna Slipsager
Søren Kjær Petersen
Simone Bendix Maarup

Marianne Vogsen
Morten Horsholt Kristensen
Christian Hvid
Caroline Brenner Thomsen
Kristine Wiborg Høgsbjerg
Martina Eriksen
Søren Kjær Petersen
Anna Slipsager

Marianne Vogsen
Malene Martini Clausen
Christian Hvid
Caroline Brenner Thomsen
Morten Horsholt Kristensen
Kristine Wiborg Høgsbjerg
Martina Eriksen
Lise Søndergaard

Marianne Vogsen
Malene Martini Clausen
Christian Hvid
Caroline Brenner Thomsen
Morten Horsholt Kristensen
Kristine Wiborg Høgsbjerg
Martina Eriksen
Alice Kim

Marianne Vogsen
Malene Martini Clausen
Laurids Østergaard Poulsen
Simon Møller Jørgensen
Morten Suppli
Caroline Brenner Larsen
Christian Wullf
Christian Hvid

Laurids Østergaard Poulsen
Marianne Vogsen
Malene Martini Clausen
Lena Saltbæk
Morten Suppli
Magnus Pedersen
Simon Møller Jørgensen
Christian Hvid

Laurids Østergaard Poulsen
Marianne Vogsen
Karin Nielsen
Magnus Pedersen
Lena Saltbæk Nielsen
Malene Martini Clausen
Simon Møller Jørgensen

Laurids Østergaard Poulsen
Eva Soelberg Vadstrup
Lena Saltbæk Nielsen
Rasmus Blechingberg Friis
Simon Møller Jørgensen
Malene Martini Clausen
Karin Nielsen

Laurits Østergaard Poulsen
Camilla Qvortrup
Charlotte Rotbøl Bøje
Trine Lembrecht Jørgensen
Eva Soelberg Vadstrup
Lena Saltbæk Nielsen
Rasmus Blechingberg Friis

Camilla Qvortrup
Charlotte Rotbøl Bøje
Trine Lembrecht Jørgensen
Laurits Østergaard Poulsen
Troels Bechmann
Signe Normann Risum
Anne Birgitte Als

Camilla Qvortrup
Charlotte Rotbøl Bøje
Trine Lembrecht Jørgensen
Laurits Østergaard Poulsen
Troels Bechmann
Signe Normann Risum
Anne Birgitte Als

Camilla Qvortrup
Charlotte Rotbøl Bøje
Trine Lembrecht Jørgensen
Laurits Østergaard Poulsen
Troels Bechmann
Trine Juhler-Nøttrup
Nicolaj Andreasen

Nicolaj Andreasen
Camilla Qvortrup
Trine Juhler-Nøttrup
Martin Hutchings
Troels Bechmann
Charlotte Rotbøl Bøje
Maria Andersen

Nicolaj Andreasen
Camilla Qvortrup
Trine Juhler-Nøttrup
Martin Hutchings
Troels Bechmann
Jon Lykkegaard Andersen
Maria Andersen

Nicolaj Andreasen
Camilla Qvortrup
Trine Juhler-Nøttrup
Simon Buus
Gitte Persson
Troels Bechmann
Jon Lykkegaard Andersen

Nicolaj Andreassen
Birgitte Offersen
Merete Paludan
Simon Buus
Gitte Persson
Camilla Qvortrup
Jon  Andersen

Jesper Grau Eriksen
Mads Agerbæk
Nicolaj Andreassen
Merete Paludan
Annika Berentsen
Birgitte Offersen
Jon Andersen

Jesper Grau Eriksen
Mads Agerbæk
Nicolaj Andreassen
Merete Paludan
Annika Berentsen
Gitte-Bettina Nyvang
Karin Holmskov

Jesper Grau Eriksen
Mads Agerbæk
Nicolaj Andreassen
Merete Paludan
Annika Berentsen
Gitte-Bettina Nyvang
Karin Holmskov

Claus Andrup kristensen
Jesper Grau Eriksen
Mads Agerbæk
Eva Ehrnrooth
Gitte-Bettina Nyvang
Karin Holmskov
Annika Berntsen

Claus Andrup kristensen
Jesper Grau Eriksen
Mads Agerbæk
Ulla Brix Tange
Eva Ehrnrooth
Gitte-Bettina Nyvang
Karin Holmskov

Lisa Sengeløv
Ann Knoop
Lars Stenbygaard
Ulla Brix Tange
Mads Agerbæk
Claus Andrup kristensen
Jesper Grau Eriksen

Lisa Sengeløv
Ann Knoop
Lars Stenbygaard
Mette Yilmaz
Ulla Brix Tange
Marianne Nordsmark
Mads Agerbæk

Lisa Sengeløv
Ann Knoop
Lars Stenbygaard
Mette Yilmaz
Carsten Rytter
Ulla Brix Tange
Marianne Nordsmark

Lisa Sengeløv
Ann Knoop
Lars Stenbygaard
Mette Yilmaz
Lene Jarlbæk
Carsten Rytter
Ulla Brix Tange

Anders Bonde jensen
Lisa Sengeløv
Lars Stenbygaard
Mette Yilmaz
Lene Jarlbæk
Carsten Rytter
Ulla Brix Tange

Flemming Hansen
Lisa Sengeløv
Morten Høyer
Poul Geertsen
Lene Jarlbæk
Carsten Rytter
Ulla Brix Tange

Flemming Hansen
Michael Andersson
Morten Høyer
Poul Geertsen
Anders Bonde Jensen
Lene Jarlbæk
Lisa Sengeløv

Flemming Hansen
Michael Andersson
Morten Høyer
Poul Geertsen
Anders Bonde Jensen
Lene Jarlbæk
Lisa Sengeløv

Flemming Hansen
Michael Andersson
Morten Høyer
Poul Geertsen
Henrik Roed
Anders Bonde Jensen
Lene Jarlbæk

Bent Ejlertsen
Michael Andersson
Benny Vittrup Jensen
Flemming Hansen
Anders Bonde Jensen
Lise Petersen
Henrik Roed

Bent Ejlertsen
Michael Andersson
Benny Vittrup Jensen
Flemming Hansen
Olfred Hansen
Lise Petersen
Henrik Roed

Claus Kamby
Hanne Havsteen
Jørn Andersen
Bent Ejlertsen
Niels Holm
Olfred Hansen
Lise Petersen

Claus Kamby
Hanne Havsteen
Jørn Andersen
Bent Ejlertsen
Niels Holm
Olfred Hansen
Lise Petersen

Ole Steen Nielsen
Jørn Andersen
Lena Specht
Hanne Havsteen
Claus Kamby
Torben Palshof
Niels Holm

Ole Steen Nielsen
Peter Vejby Hansen
Lena Specht
Lars Bastholt
Hanne Havsteen
Claus Kamby
Torben Palshof

Hans von der Maase
Ole Steen Nielsen
Carsten Rose
Peter Vejby Hansen
Lars Bastholt
Hanne Havsteen
Lena Specht

Hans von der Maase
Ole Steen Nielsen
Carsten Rose
Peter Vejby Hansen
Lars Bastholt
Mogens Kjær
Jytte Panduro

Hans von der Maase
Jytte Panduro
Carsten Rose
Peter Vejby Hansen
Ole Steen Nielsen
Mogens Kjær
Ole Skovmand Sørensen

Hans von der Maase
Jytte Panduro
Carsten Rose
Peter Vejby Hansen
Anders Jacobsen
Mogens Kjær
Ole Skovmand Sørensen