ÅRSBERETNINGER

Vi er nu 250 medlemmer i FYO.

Uddannelse
De senere år har været præget af de onkologiske afdelinger har været ramt af besparelser som følge heraf krav om effektiviseringer.
En af FYO’s overordnede målsætninger er at styrke uddannelsen for yngre onkologer i Danmark og vi er derfor særligt opmærksomme på om disse besparelser har indflydelse på yngre onkologers uddannelse og på arbejdsmiljøet. Så en del af vores aktiviteter det seneste år har haft fokus herpå.
Blandt andet blev vi opmærksomme på at flere yngre onkologer oplevede at især havde uddannelse i radioterapien var under pres. På FYO’s initiativ blev emnet uddannelse i radioterapi taget op i DSKO’s uddannelses udvalg. hvor FYO er repræsenteret ved Charlotte Bøje.  Vi fik bekræftet, at der er stor national variation uddannelsen i radioterapien. Og vi er rigtigt glade for at uddannelses udvalget vil holde et tema møde netop omkring uddannelse i radioterapien.  Charlotte vil bagefter fortælle mere om arbejdet i uddannelsesudvalget.

UKYL
De uddannelses koordinerende yngre læger gør lokalt et kæmpe arbejde for den daglige uddannelse og arbejdsmiljø. Vi  mener, at FYO kan være med til at støtte op om dette arbejde ved at støtte og organisere et årligt nationalt netværksmøde for UKYL’er. Derfor har FYO i de seneste år støttet både praktisk og økonomisk til afholdes af årlige UKYL netværksmøder.
I år blev det UKYL-mødet afholdt I Odense 27. februar 2014. Til mødet blev der blandt andet diskuteret forskelIe uddannelserne og UKYL funktionerne i de forskellige regioner. Endvidere var introlægernes uddannelse på dagsordenen. Formanden for DSKO’s uddannelses udvalg Trine Juhler-Nøttrup deltog i mødet så de gode forslag gik direkte videre til uddannelsesudvalget.
Desværre var der sene afbud fra to regioner men vi mener I FYO at en af de bedste møder at støtte det locale uddannelses arbejde er at holde dette netværksmøde for UKYL’er så derfor Vi vil igen til næste år organisere og støtte et møde – og håber så at alle centre bliver repræsenteret.

Endvidere er FYO med til at udpege junior-inspektorer, der deltager i Sundhedsstyrelsens obligatoriske inspektorkursus, og de forskellige junior-inspektorer har været med på inspektor besøg.

Arbejdsmiljøundersøgelse
De ændringer vi oplever i dagligdagen kan naturligvis også  have indflydelse på arbejdspresset og glæden og FYO vil derfor i samarbejde med DSKO igen gennemføre en arbejdsmiljø undersøgelse. Undersøgelsen er tidligere gennemført i xxx og xx og har begge gange dannet grundlag for justering og handleplaner på forskellige afdelinger.
Planen er vi gentager undersøgelsen i  maj og vi vil opfordre alle til at svare på den, så vi har det bedste grundlag for at kunne opsætte fokus områder for fremtidigt arbejde.

Kurser og gå-hjem-møder
Som tidligere har vi igen i år arrangeret en række af kurser og gå-hjem møder.
Til gå-hjem møderne som afholdes flere steder.i landet inviterer vi også vores yngre kolleger fra andre specialer,  der kunne have særlig interesse for møderne. Som hovedregel bruger vi lokale undervisere, fordi så har man en chance for at lære de lokale samarbejdspartnere at kende.
I det seneste år har vi afholdt og afholder gå-hjem møder om cardiotoxicitet ved onkologisk behandling. Vi har også holdt gå-hjem møde sammen med yngre patologer.
Af internat kurser og heldags kursus har vi holdt møde om hoved-hals cancer. Senest har vi sammen med yngre urologer holdt et kursus om nyrecancer.
Det traditionelle efterårsmødet som vi planlægger sammen med DSKO’s uddannelses udvalg var i år om immun-terapi. Det næste efterårsmøde afholdes i september og emnet bliver geriatrisk onkologi.  Af andre emner vi arbejder videre med er et kursus om brachyterapi.

Udvalg
Udover de udvalg vi allerede har nævnt er FYO er repræsenteret i række andre udvalg med betydning for uddannelsen.
Camilla Qvortrup sidder i  DSKO’s bestyrelse og i ESMO bestyrelse for yngre onkolger. Anne Birgitte Als sidder  i DSKO’s møde-udvalg.
I lighed med tidligere år var FYO repræsenteret i alle ansættelsesudvalg i de tre uddannelsesregioner til ansættelser i H-stillinger.  Vi stiler mod at FYO medlemmet repræsentere en anden region end ’sin egen’.

Tilslut vil jeg gerne takke bestyrelsen for arbejdet I løbet af året og opfordre medlemmer til at kontakte  FYO med emner de ønsker vi tager op.