Hallmarks of Cancer

FYO holder i  morgen d. 10/4 det store heldagsmøde om Hallmarks of Cancer, hvor førende forskere som Douglas Hanahan, Marja Jäätelä, Henrik Ditzel, Ulrik Lassen, Claus L. Andersen og Carsten H. Nielsen kommer og fortæller om deres forskningsområder. Vi glæder os til at se de næsten 100 tilmeldte til

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE på OUH om BILLEDDIAGNOSTIK I ONKOLOGIEN

Onsdag d. 16. Januar holder vi et GÅ-HJEM-MØDE på OUH om Billeddiagnostik i Onkologien Program Præsentation af lokal billedviewer Gennemgang af CT skanning. F.eks. CT thorax. præsentation af axiale, coronale og saggitale views sådan sammenligner du to skanninger på din skærm. sådan indstiller du i f.eks. lungevindue, mediastinal

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE I VEJLE om BILLEDDIAGNOSTIK I ONKOLOGIEN

Torsdag d. 7. februar holder vi et GÅ-HJEM-MØDE i VEJLE om Billeddiagnostik i Onkologien Program Præsentation af lokal billedviewer Gennemgang af CT skanning. F.eks. CT thorax. præsentation af axiale, coronale og saggitale views sådan sammenligner du to skanninger på din skærm. sådan indstiller du i f.eks. lungevindue,

Læs mere

Hanahan kommer til Odense d. 10/4-19

Breaking FYO-news! Julen kom tidligt i FYO i år Vi er glade og stolte over at kunne præsentere vores Keynote Speaker til mødet i april: Douglas Hanahan kommer til Odense og præsenterer Hallmarks of Cancer, baseret på hans vel-citerede artikler i Cell Sæt derfor et STORT kryds

Læs mere

DSKO på ESMO 2018

Kom og mød DSKO på ESMO 2018 i München! DSKO har i år en stand i hal B1, stand S6. Her har du mulighed for at møde bestyrelsen for DSKO til en uformel snak og give dit input til kommende initativer i DSKO. Du kan finde spændende

Læs mere

DSKO 2019

DSKO’s årsmøde 2019 finder sted d. 21.-23. marts Hold øje med DSKO’s hjemmeside, hvor programmet vil blive offentliggjort. Vi ses @FYOncologist

Læs mere

Nye møder i FYO

Der har været god opbakning landet over til vores FYRAFTENSMØDER om Palliativ Strålebehandling og Genbestråling. Tak for opbakningen og tak for alle de engagerede undervisere landet over. Vi planlægger lige nu den næste møderække ud fra den afstemning vi har afholdt på Facebook. Valget blev: FYRAFTENSMØDER om

Læs mere

Heldagsmøde om metastatisk mammacancer

Det første FYO-arrangement i 2018 bliver et heldagsmøde om metastatisk mammacancer, hvor der bl.a. vil være fokus på udredning, responsevaluering, kemoterapi, targeteret behandling, endokrin behandling samt stråleterapi.

Mødet finder sted onsdag d. 28. februar 2018 på Odense Universitetshospital.

Tilmelding til fyo@fyo.dk senest d. 10. januar.

Se vedhæftede invitation for program og yderligere information.

Læs mere

FYO efterårskursus 2017: Onkologien i medierne – hvordan påvirkes vi som onkologer, og hvad betyder det for patienterne?”

Årets efterårskursus adskiller sig lidt fra de meget diagnose- og behandlingsspecifikke kurser, vi tidligere har afholdt, så vi glæder os rigtig meget til at afprøve denne nye vinkel i kursussammenhæng og ser frem nogle spændende dage – forhåbentlig med mange gode diskussioner.

Der er stadig enkelte TBA’er på programmet, da vi mangler endelig tilbagemelding fra nogle undervisere, så det endelige program udsendes snarest.

Baggrunden for kurset:

Medierne og internettet spiller en større og større rolle i onkologers hverdag. Patienterne søger i højere grad information om både sygdom og behandling på internettet, og medierne har i stigende grad fokus på debatten inden for kræftbehandling. Flere enkeltsager har ført til livlig debat på de sociale medier, og helt konkret har sagen om bivirkninger til HPV-vaccinen ført til et markant fald i tilslutningen til vaccinationsprogrammet. Med kurset ønsker vi at give yngre læger i onkologien nogle redskaber til at håndtere internettets og mediernes betydning for det daglige arbejde som onkolog samt sundhedsdebatten generelt. Ligeledes lægges op til diskussion om onkologers rolle og ansvar i debatten.

Efterårskurset afholdes d. 9.-11. november i Middelfart. Se vedhæftede invitation for yderligere information om program og tilmelding.

Vi håber på at se mange af jer!

Efterårshilsner fra FYO’s bestyrelse

Læs mere