Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på den næste møderække, hvor gå-hjem-møderne om Billeddiagnostik vil blive afholdt i resten af landet.

Desuden arbejder vi på en række gå-hjem-møder om Cardio-toxicitet i efteråret 2019 samt et heldagsmøde om Genomisk Oncologi i januar 2020

Følg med her, på mail eller følg os på de sociale medier – Facebook og Twitter

/Bestyrelsen

DSKO på ESMO 2018

Kom og mød DSKO på ESMO 2018 i München! DSKO har i år en stand i hal B1, stand S6. Her har du mulighed for at møde bestyrelsen for DSKO til en uformel snak og give dit input til kommende initativer i DSKO. Du kan finde spændende

Læs mere

DSKO 2019

DSKO’s årsmøde 2019 finder sted d. 21.-23. marts Hold øje med DSKO’s hjemmeside, hvor programmet vil blive offentliggjort. Vi ses @FYOncologist

Læs mere

Nye møder i FYO

Der har været god opbakning landet over til vores FYRAFTENSMØDER om Palliativ Strålebehandling og Genbestråling. Tak for opbakningen og tak for alle de engagerede undervisere landet over. Vi planlægger lige nu den næste møderække ud fra den afstemning vi har afholdt på Facebook. Valget blev: FYRAFTENSMØDER om

Læs mere

Heldagsmøde om metastatisk mammacancer

Det første FYO-arrangement i 2018 bliver et heldagsmøde om metastatisk mammacancer, hvor der bl.a. vil være fokus på udredning, responsevaluering, kemoterapi, targeteret behandling, endokrin behandling samt stråleterapi.

Mødet finder sted onsdag d. 28. februar 2018 på Odense Universitetshospital.

Tilmelding til fyo@fyo.dk senest d. 10. januar.

Se vedhæftede invitation for program og yderligere information.

Læs mere

FYO efterårskursus 2017: Onkologien i medierne – hvordan påvirkes vi som onkologer, og hvad betyder det for patienterne?”

Årets efterårskursus adskiller sig lidt fra de meget diagnose- og behandlingsspecifikke kurser, vi tidligere har afholdt, så vi glæder os rigtig meget til at afprøve denne nye vinkel i kursussammenhæng og ser frem nogle spændende dage – forhåbentlig med mange gode diskussioner.

Der er stadig enkelte TBA’er på programmet, da vi mangler endelig tilbagemelding fra nogle undervisere, så det endelige program udsendes snarest.

Baggrunden for kurset:

Medierne og internettet spiller en større og større rolle i onkologers hverdag. Patienterne søger i højere grad information om både sygdom og behandling på internettet, og medierne har i stigende grad fokus på debatten inden for kræftbehandling. Flere enkeltsager har ført til livlig debat på de sociale medier, og helt konkret har sagen om bivirkninger til HPV-vaccinen ført til et markant fald i tilslutningen til vaccinationsprogrammet. Med kurset ønsker vi at give yngre læger i onkologien nogle redskaber til at håndtere internettets og mediernes betydning for det daglige arbejde som onkolog samt sundhedsdebatten generelt. Ligeledes lægges op til diskussion om onkologers rolle og ansvar i debatten.

Efterårskurset afholdes d. 9.-11. november i Middelfart. Se vedhæftede invitation for yderligere information om program og tilmelding.

Vi håber på at se mange af jer!

Efterårshilsner fra FYO’s bestyrelse

Læs mere

Blærecancer symposium 6. oktober i Aarhus

Blærecancer symposium, Aarhus, fredag d. 6. oktober

I samarbejde med Yngre Danske Urologer afholdes et endags-symposium om blærecancer, hvor der undervises i både blærecancers patologi og spredningsmønstre samt nutidige og fremtidige behandlingsmodaliteter.
Se vedhæftede indbydelse for yderligere information og tilmelding.
Læs mere

DSKO årsmøde 2017!

Der er nu åbent for tilmelding til DSKO årsmødet 2017!
Tid: torsdag den 23. marts kl. 16.30 til lørdag den 25. marts 12.30
Sted: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.

Se mere her

Og på www.dsko.org

Læs mere

Endagskursus i cancer og endokrinologi

Foreningen af Yngre Endokrinologer og Foreningen af Yngre Onkologer holder i samarbejde:
“Endagskursus i cancer og endokrinologi”
Tid: 7. marts 2017
Sted: Palle Juul-Jensen Auditoriet, Aarhus Universitetshospital.

Se mere her

Læs mere

Mød dit hospice!

FYO holder fyraftensmøde “Mød dit Hospice” onsdag den 22/3-17!
Sted: Hospice Fyn, Sanderumsvej 130, 5250 Odense SV.

Hvad kan patienter tilbydes på Palliativt Sengeafsnit og på Hospice? Hvilke patienter er bedst tjent og hvor?

Ser mere her

Læs mere