Onko-Geriatri internat

ONKO-GERIATRI SAVE-THE-DATE Så er vi klar med dato for det længe varslede møde om ONKO-GERIATRI. Vi håber derfor, at I vil sætte et STORT X i kalenderen den 2.-3. september 2022, hvor vi er meget glade for at professor Hans Wildiers fra University Hospital Leuven i Belgien

Læs mere

FYO har udpeget repræsentanter til LVS

FYO har netop udpeget 2 personer, som sammen med FYO’s formand vil tage fat på arbejdet som repræsentanter for FYO i LVS. FYO repræsentanter er: Katrine S Weile (Aarhus) – udpeget for en 2-årig periode Troels D Christensen (Herlev) – udpeget for en 2-årig periode Marianne Vogsen

Læs mere

Nye medlemmer i FYOs bestyrelse

Den 17. marts 2021 afholdt FYO online generalforsamling, hvor der blev vedtaget vedtægtsændringer samt valgt nye medlemmer til FYOs bestyrelse. 5 poster var på valg og 7 havde på forhånd tilkendegivet ønske om at opstille til bestyrelsen. Tak til alle interesserede! Søren Kjær fra Odense og Anna

Læs mere

FYO holder generalforsamling den 17. marts kl. 19.30 online

Online generalforsamling i FYO  Onsdag d. 17. marts kl. 19.30 – 21.00 Dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Godkendelse af revideret regnskab Fremlæggelse af budget for indeværende år Behandling af indkomne forslag Valg af bestyrelsesmedlemmer* Valg af 2 revisorer Fastsættelse af kontingent Eventuelt *4 pladser på valg

Læs mere

FYO generalforsamling den 27.05.2020

Sæt kryds i kalenderen til Online generalforsamling i FYO onsdag d. 27. maj kl. 20.00 Da vi desværre ikke har mulighed for at mødes fysisk til generalforsamling i FYO i år, har vi valgt den pragmatiske tilgang og afholder derfor årets generalforsamling online. Dagsordenen er reduceret og

Læs mere

Ledig stilling som Junior Inspektor i region Øst

FYO skal udpege en ny juniorinspektor til uddannelsesregion Øst Sundhedsstyrelsens inspektorordningen er til for at sikre et godt uddannelsesmiljø på alle de hospitalsafdelinger, der varetager lægelig uddannelse. Sundhedsstyrelsen har et korps af inspektorer og juniorinspektorer (inspektorer der er i gang med I- eller H-stilling), som hver især

Læs mere

Billeddiagnostik gå-hjem-møde i Aarhus 18.06.19

Tirsdag d. 18. juni holder vi endnu et GÅ-HJEM-MØDE om Billeddiagnostik i Onkologien – denne gang i Aarhus Program Præsentation af lokal billedviewer Gennemgang af CT skanning. F.eks. CT thorax. præsentation af axiale, coronale og saggitale views sådan sammenligner du to skanninger på din skærm. sådan indstiller

Læs mere

NY bestyrelse i FYO

Så er den nye FYO bestyrelse konstitueret Velkommen til de 4 nye medlemmer i bestyrelsen: Martina, Kristine, Morten og Alice. Vi er allerede gået igang med at planlægge den næste møderække – så GLÆD jer! På vegne af bestyrelsen /Marianne, formand

Læs mere