Sæt kryds i kalenderen til

Online generalforsamling i FYO onsdag d. 27. maj kl. 20.00

Da vi desværre ikke har mulighed for at mødes fysisk til generalforsamling i FYO i år, har vi valgt den pragmatiske tilgang og afholder derfor årets generalforsamling online.

Dagsordenen er reduceret og hvert af de restende punkter forsøges at være korte og præcise.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning (udsendes 13. maj *)
  3. Godkendelse af revideret regnskab
  4. Fremlæggelse af budget for indeværende år (udsendes 13. maj *)
  5. Behandling af indkomne forslag **
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer *
  7. Valg af 2 revisorer
  8. Fastsættelse af kontingent
  9. Eventuelt.

* Beretningerne fra bestyrelsen og valgoplæg fra kandidater til bestyrelsen udsendes til de FYO medlemmer, der har tilmeldt jer årets generalforsamling.

** Indkomne forslag til sendes til FYO senest d. 11. maj

Kandidater til bestyrelsen: I år skal der vælges fire ind i bestyrelsen:  Tre bestyrelsesposter samt en suppleant. Vi opfordrer alle, der kunne have lyst til bestyrelsesarbejdet at opstille hertil. Tre medlemmer fra nuværende bestyrelse genopstiller (Marianne, Christian og Caroline). Ved spørgsmål til vores arbejde i bestyrelsen, tag endelig fat i en fra bestyrelsen og hør nærmere.

Deadline for dem der ønsker at stille op er 11. majDer indsendes en præsentation af ens kandidatur på video (max 1. min.) eller på skrift (max ½ A4-side). Sendes til vores formand Marianne Vogsen på marianne.vogsen@rsyd.dk

Onsdag d. 13. maj udsendes formandens og kasserens beretning samt opstillingsvideoer/tekst fra dem, der er på valg. Desuden udsendes et link til deltagele i generalforsamlingen.

Tilmelding: Tilmelding til generalforsamling foregår ved skriftlig henvendelse til FYO ved at svare tilbage på denne mail til fyo@fyo.dk senest 11. maj.

Mvh FYO’s bestyrelse