Torsdag d. 7. februar holder vi et GÅ-HJEM-MØDE i VEJLE om Billeddiagnostik i Onkologien

Program

 • Præsentation af lokal billedviewer
 • Gennemgang af CT skanning. F.eks. CT thorax.
  • præsentation af axiale, coronale og saggitale views
  • sådan sammenligner du to skanninger på din skærm.
  • sådan indstiller du i f.eks. lungevindue, mediastinal vindue.
  • sådan sætter du mål på en læsion
 • RECIST 1.1 – hvad er en target læsion? På hvilken led måler radiologen, responsekategorier mm.
 • Gennemgang af MR skanning – f.eks. MR columna totalis
  • Betydning af T1 og T2 vægtede skanninger.
  • Sammensætning af en MR skanning, rækkefølge og valg af sekvenser, betydning for total skanningstid mm.
 • Udgangspunktet vil blive i lokale cases.
 • Vi slutter af med lidt mad

Tilmelding på fyo@fyo.dk