INDMELDELSE

Indmeldelse i Foreningen af Yngre Onkologer sker via Lægeforeningens hjemmeside:

1) Gå til lægeforeningens hjemmeside www.laeger.dk
2) Log på ’Min side’ i øverste højre hjørne
3) Vælg ’Dit medlemskab’ (til venstre i fanerne øverst på siden)
4) Vælg ’Videnskabelige selskaber (i listen til venstre, midt for)
5) Søg under ’Enhedsnavn’ eller scroll ned i den alfabetiske række af selskaber
6) Vælg ”Foreningen af Yngre Onkologer”
7) Vælg ’Indmeldelse HER’ ud for selskabets navn
8) Udfyld og følg vejledningen for indmeldelse

Foreningens adresse:

Foreningen af Yngre Onkologer
Att. FYO
Onkologisk Klinik 5073  Finsencentret

Rigshospitalet

Det årlige kontingent til FYO er på 400 DKK