FYO skal udpege en ny juniorinspektor til uddannelsesregion Øst

Sundhedsstyrelsens inspektorordningen er til for at sikre et godt uddannelsesmiljø på alle de hospitalsafdelinger, der varetager lægelig uddannelse.

Sundhedsstyrelsen har et korps af inspektorer og juniorinspektorer (inspektorer der er i gang med I- eller H-stilling), som hver især forventes at varetage to inspektorbesøg årligt. Selve inspektorbesøget varer en arbejdsdag, men forberedelse til mødet og udarbejdelse af rapport tager også tid. Sundhedsstyrelsen forventer at inspektorernes ansættelsessted giver inspektoren fri med løn til besøget og forberedelse.

Forud for inspektorens første inspektorbesøg skal inspektoren på et to dages inspektor-kursus.

Læs mere om inspektor-ordningen her:

https://www.sst.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning

 

Det er spændende og meget lærerigt at være junior-inspektor og man får et godt indblik i hvordan lægelig uddannelse varetages på de danske kræftafdelinger. Inspektorbesøgene inspirerer til at udvikle uddannelsen i egen afdeling.

 

FYO ansøger nu en ny juniorinspektorer i Klinisk Onkologi region Øst.

FYO indstiller de bedste ansøgere til DSKO, som herefter udpeger den nye juniorinspektor. I ansøgningerne vil der blandt andet blive lagt vægt på tidligere eller nuværende uddannelsesfremmende arbejde enten i Onkologien eller i andre specialer. Desuden er det vigtigt at junior inspektorerne er fordelt godt over landet og kandidater fra region Øst vil derfor blive prioriteret til stillingen.

 

Der er deadline for ansøgning til FYO den 31.12.2019 og ansøgninger sendes til fyo@fyo.dk

 

Mange hilsner fra

FYOs bestyrelse