Den 17. marts 2021 afholdt FYO online generalforsamling, hvor der blev vedtaget vedtægtsændringer samt valgt nye medlemmer til FYOs bestyrelse. 5 poster var på valg og 7 havde på forhånd tilkendegivet ønske om at opstille til bestyrelsen. Tak til alle interesserede!

Søren Kjær fra Odense og Anna Slipsager fra Aalborg blev valgt ind som nye medlemmer i bestyrelsen. Morten Horsholt fra Aarhus, Kristine Høgsbjerg fra Aarhus og Martina Eriksen fra Rigshospitalet blev alle genvalgt.

STORT TILLYKKE og VELKOMMEN i bestyrelsen