ONKO-GERIATRI SAVE-THE-DATE

Så er vi klar med dato for det længe varslede møde om ONKO-GERIATRI. Vi håber derfor, at I vil sætte et STORT X i kalenderen den 2.-3. september 2022, hvor vi er meget glade for at professor Hans Wildiers fra University Hospital Leuven i Belgien har sagt ja til at komme til Danmark og fortælle som sin store viden indenfor onko-geriatri. Hans Wilders er tidligere præsident i SIOG og chair i ”the elderly task force in cancer of the elderly” under EORTC.

Se det foreløbige program og de dygtige danske kræfter på området, både fra onkologien og geriatrien, som har lovet at komme. Yngre Geriatere bliver inviteret med til den faglige del af mødet, således at vi kan drøfte og erfaringsudveksle på tværs af specialerne.

På opfordring fra vores medlemmer slår vi mødet sammen til et internat med socialt samvær og festivitas for FYO-medlemmer efter det faglige indslag. Her byder FYO på god mad og overnatning. Vi arbejder på at finde en god lokation på Fyn.

Vi forventer at der vil blive en egenbetaling, som vi lægger op til kan søges betalt fra afdelingerne – festlighederne og overnatning sponseres af FYO.

Med andre ord – GLÆD JER – det gør vi

XO FYO